EMF

 Enterprise Management Framework [DUTCH only]

De focus van het IT-beheer heeft de laatste jaren in sterke mate op de bedrijfsmatige inrichting van het IT-bedrijf gelegen. Op zich was dit te begrijpen daar de IT zich jarenlang in een wolk van techniek en onbegrijpelijke terminologie heeft gehuld. Een bedrijfsmatige aanpak van het IT-beheer schept echter onvoldoende voorwaarden om tot een geintegreerd beheer van informatiesystemen te komen. Door de groeiende omvang en complexiteit van de IT-omgeving is het noodzakelijk geworden een ontwikkeling te starten die zich richt op een functioneel/technisch beheermodel. In zo'n model kan worden uitgewerkt hoe het informatiesysteem op bedrijfsniveau in termen van gedrag en functionaliteit moet worden beheerd, zodat het uiteindelijke doel ervan wordt uitgevoerd, te weten de ondersteuning van het bedrijfsproces door de eindgebruiker. In het IT Beheer Jaarboek 1999 is dit model voor een Enterprise Management Framework uitgewerkt. Auteur: drs. W.J.J. Kuiper.