Beheer van informatiesystemen

(het drievoudig model van beheer) [DUTCH only]

Vanaf eind jaren tachtig werd in het academisch onderwijs voor het eerst onderwijs en onderzoek op het gebied van beheer van informatiesystemen in het kader van de informaticastudie ingericht. Begin jaren negentig ontwikkelde deze studie (aan de TU Delft) zich door tot een aan beheer gewijde opleiding die goed gedocumenteerd was in leerboeken. Deze leerboeken werden in toenemende mate gehanteerd door andere academische instellingen bij relevante studieonderdelen, en bevatten een uitputtende analyse van aspecten van beheer. De betreffende leerstoel werd bekleed door prof. dr. ir. M. Looijen (nu met emeritaat) In de beschouwing van IT-beheer zoals die aan de TU Delft wordt onderwezen is nu een aansluiting te vinden op de principes van service management. Het drievoudig model van beheer wordt daartoe in het perspectief van de dienstverlening aan de klant gebracht. Ook ITIL heeft in deze benadering z'n plaats gekregen. Een stappenplan, gebaseerd op de benadering volgens van TU Delft, is te vinden in het IT Beheer Jaarboek 1998.